Natrysk piany PUR :: Oferta :: Remar - Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

Oferta - co robimy

Natrysk piany PUR

Piana PUR to pokrycie, hydroizolacja i jednoczesna izolacja termiczna (docieplenie); jest bardzo lekki (pomijalny jako dociążenie konstrukcji - ok. 2 kg/m2).
Istnieje możliwość wykonania natrysku na istniejące stare pokrycie bez jego usuwania co eliminuje problemy utylizacji odpadów oraz w znaczący sposób obniża koszt remontu, a także nie powoduje zagrożenia związanego z zalaniem obiektu w trakcie realizacji prac

Piana PUR to izolacja paroprzepuszczalna, co pozwala na wysychanie warstw zawilgoconych, a jednocześnie wodoszczelna w całej swojej masie, pokrycie dachu stanowi jednorodną ciągłą warstwę bez żadnych spoin i połączeń technologicznych. Piana PUR jest odporna na działanie większości chemikalii i rozpuszczalników, powyższe właściwości są zachowane w całej objętości materiału pokrycia, oraz idealne przylega on do podłoża w każdym miejscu.

Piana PUR likwiduje mostki termiczne konstrukcji (likwiduje wykroplenia na elementach przemarzających) oraz uspokaja termiczną pracę konstrukcji, metoda pozwala na skuteczne i trwałe wykonanie uszczelnień elementów zamontowanych w połaci dachu np. kominy wentylatory, świetliki i inne. Piana PUR ma sztywność pozwalająca na chodzenie po dachu z zachowaniem elastyczności pokrycia cienkowarstwowego. Piana PUR to szybkość wykonania, niska pracochłonność - ponad 1000 m2 w ciągu jednego dnia, ma bardzo dobrą izolacyjność termiczną, prawie dwukrotnie lepszą od styropianu.

Remonty dachów zawsze kojarzyły się z nieprzyjemnym zapachem smoły i dużą ilością odpadów. Nowa technologia wykonywania pokryć dachowych natryskiem pianki poliuretanowej jest ciekawą alternatywą dla właścicieli dziurawych i przemarzających dachów oraz stropodachów.

Z pianki poliuretanowej wykonuje się bezspoinowe izolacje natryskowe. Hydrodynamiczny natrysk jest jednocześnie dociepleniem, uszczelnieniem i powłoką zewnętrzną dachu. Jest to jednorodna warstwa bez żadnych spoin i połączeń technologicznych, która trwale uszczelnia wszystkie elementy zamontowane w połaci dachu (kominy, wentylatory, świetliki itd.) oraz likwiduje mostki termiczne.

Na zniszczone dachy piana PUR można natryskiwać bez usuwania starego pokrycia. Można go nakładać na wszystkie suche i oczyszczone podłoża typu: papa, eternit, beton, drewno, blacha, itp., bez względu na kształt dachu. Dzięki temu znacznie oszczędza się czas renowacji dachu a także unika się zagrożenia zalania domu w trakcie wymiany pokrycia. Zaletą tej technologii jest możliwość wykonania regeneracji dużych powierzchni dachów w bardzo krótkim czasie. Sprawnie działająca ekipa jest w stanie wykonać natrysk do 1000 m2 w ciągu dnia. Pokryty pianką dach wystarczy pomalować farbą zawierającą filtr UV i nie wymaga on już żadnego dalszego zabezpieczania. Pokrycie jest bardzo lekkie - ok. 2 kg/m2 dla grubości około 4 cm.

nasz adres: ul. Wrocławska 1a 26-600 Radom

copyright © 2011 www.pbhremar.pl

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl